عاغا همون طور که میدونین

خواهر زری دوستشو برا ی مدت آورد جای خودش

اونم نمی دونم چش شد جم کرد رفت

.......

الان ارتباط ما ب کلی قط شده

و تا ی مدت رمان نمیزاریم

 فقد میخوام بگم خواهر زری اگه این پست و میخونی ی اعلام حضور کن

کانکت شیم بقیه ی رمان و بزاریم

مرسی اه